Olbrzymia dotacja dla kościoła w Kutach - 500 tys. zł.

Olbrzymia dotacja dla kościoła w Kutach - 500 tys. zł.

14-04-2024

Informacja dla wszystkich mieszkańców parafii Kuty tj: Kuty,  Gębałka, Grodzisko, Jakunówko, Piłaki Wielkie, Piłaki Małe, Przerwanki, Przytuły, Stręgielek, Krzywińskie.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2023 roku nasza gmina w Pozezdrzu otrzymała olbrzymią dotację do odnowienia i odpowiedniego zabezpieczenia naszego kościoła w Kutach p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe.  W dniu 11 grudnia 2023 roku Gmina Pozezdrze podjęła UCHWAŁĘ NR XLV/299/23 RADY GMINY POZEZDRZE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach na ,,Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich i modernizacyjnych kościoła w m. Kuty”.

Nastęnie podjęto UCHWAŁA NR XLVI/309/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (poniżej treść):

1.  Udziela się na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3646/PolskiLad dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Maksymiliana Kolbe w Kutach na prace budowlano - konserwatorskie pn.: " Prace budowlano - konserwatorskie i modernizacyjne Kościoła w m. Kuty" w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy i 00/100 zł).

Również w tej Uchwale Gmina udzieliłą promesę dla kościoła p.w. Świętego Stanisława Kostki w Pozezdrzu na prace budowlano - konserwatorskie pn.: " Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Kościoła w m. Pozezdrze" w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 zł).

Tak więc mamy szansę na wykonanie wielu prac zabezpieczających naszą świątynię przed niszczeniem i degradacją. Jest to jedyna i obawiamy się, że ostatnia tak chojna dotacja naszewgo państwa na naszą świątynię.

Aby jednak otrzymać dotację i wykonać prace konserwatorskie oraz budowlane to należy zmieścić się w ramach czasowych - tylko do lipca 2024 roku! Do tego czasu musimy jako gmina, wieś i parafia Kuty znaleść projektanta mającego uprawnienia projektowe w zakresie ochrony zabytków, otrzymać pozwolenie na budowę, znaleść kierownika budowy z uprawnieniami, ogłosić przetrarg i wyłonić firmę wykonawczą mającą doświadczenie i uprawniania z prac przy  zabytkach.

Od przełomu roku ksiądz proboszcz Dariusz z ogromną pomocą naszego emerytowanego architekta Krzysztofa Bussolda wraz z zaangażowanymi parafianami walczą z przeciwnościami losu i czasu: pierwszy projetant z Węgorzewa okazał się osobą kompletnie nieodpowiedzialną, który zmarnował prawie dwa miesiące bezcennego czasu i nie wykonał zleconego mu projektu architektoniczno-budowlanego wraz  kosztorysem prac. Nasz architekt Krzysztof Bussold zdająć sobie sprawę z upływającego czasu wykonał wiele pomiarów naszej świątyni, oraz szkiców mających pomóc nowym architektom w przyspieszeniu prac nad wykonaniem projektu architektoniczno-budowlanego oraz kosztorysu jako niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę i do przetargu nad wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych przy świątyni. W tej Galerii zobacz szkice i rysunki wykonane przez Krzysztofa:

https://www.kuty.com.pl/galeria/18

Ksiądz proboszcz z Radą Ekonomiczną Parafii Kuty oraz z panem Bussoldem podjęli decyzję o zaprzestaniu potencjalnej współpracy z nieodpowiedzialnym architektem i całość zakresu projektu przekazano do biura projektowego w Gołdapii. Nowe Biuro projektowe okazało się partnerem wiarygodnym i rzetelnym: wszystkie prace zostały wykonany terminowo i mamy wykonany projekt architeczno-budowlany oraz kosztorys prac.

Obecnie pod nadzorem konserwatora zabytków trwają prace nad złożeniem dokumentacji do otrzymania pozwolenia na budowę. Mamy nadzieję, że zdążymy z czasem. Będziemy informować na bieżąco o postępach prac.

Prośba zaangażowanych parafian, mieszkańców wsi i parafii, turystów odwiedzających naszą mazurską wieś:

- jeżeli możesz i chcesz pomóc to zgłoś to do księdza proboszcza. Każda pomoc będzie mile widziana. Jeżeli nie możesz pomóc fizycznie to może dasz datek na ten cel: jako parafia musimy przeznaczyć ok. 27000 tysięcy złotych własnych pieniędzy na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, oraz na nadzór budowlany.

Numer konta:

Parafia p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Kutach

Kuty 61, 11-610 Pozezdrze

72 9348 0000 0550 0260 2000 0010

Dziękujemy, jesteś WIELKI!